PaszaPozostałe

Użytki zielone-łąki: trawy łąkowe jako źródło paszy dla bydła

Użytki zielone-łąki: trawy łąkowe jako źródło paszy dla bydła

Trawy łąkowe odgrywają niezwykle istotną rolę w żywieniu przeżuwaczy. Dla krów, koni, owiec i kóz pasza objętościowa jest podstawowym składnikiem diety, który uzupełniany jest paszą treściwą. Trawy łąkowe są cennym źródłem paszy, dostarczają wartościowych i naturalnych składników pokarmowych oraz zapewniają dobre trawienie. Utrzymanie wysokiej strawności i wartości pokarmowej wymaga dopasowania składu gruntowego runi łąkowej do potrzeb zwierząt gospodarskich.

Kierunek użytkowania, a wybór mieszanki

Wyróżniamy pastwiska, na których prowadzony jest wypas zwierząt, oraz łąki w użytkowaniu kośnym, gdzie biomasa jest wykorzystywana do produkcji siana, kiszonki lub sianokiszonki.

Użytki zielone mogą być też wykorzystywane w sposób przemienny, czyli prowadzony jest wypas zwierząt lub pokos traw w zależności zapotrzebowania na paszę w gospodarstwie.

Odpowiednio skomponowany skład dopasowany do stanowiska i sposobu użytkowania użytków zielonych pozwala na uzyskanie dużej ilości biomasy o wysokiej wartości pokarmowej i smakowitości. Skład mieszanek przeznaczonych na pastwisko różni się od tego dedykowanego do użytkowania kośnego. W związku z tym należy określić główny kierunek przed założeniem użytku zielonego lub przed przeprowadzeniem jego przesiewu.

Do czego można wykorzystać mieszanki traw?

Mieszanki traw skomponowane z wybranych gatunków traw pastewnych są niezwykle przydatne do zakładania i renowacji użytków zielonych. Odpowiednio dobrany skład tych mieszanek umożliwia uzyskanie paszy o wysokiej jakości i objętości, co jest kluczowe dla zdrowia i dobrej kondycji zwierząt.

Łąka nie rośnie sama

Zapewnienie optymalnych warunków wzrostu i rozwoju traw oraz pozostałych pożądanych gatunków roślin na łąkach, konieczne jest przeprowadzanie odpowiednich zabiegów agrotechnicznych. W tym celu należy prowadzić, zbilansowane nawożenie mineralne NPK oraz eliminować chwasty, które obniżają wartość paszy i jej smakowitość. Ważne jest również zachowanie odpowiednich interwałów pomiędzy kolejnymi pokosami, z uwzględnieniem możliwości regeneracji runi, uzależnionymi od przebiegu pogody.

Skład mieszanki traw łąkowych

Mieszanki traw łąkowych mają zróżnicowany skład gatunkowy, zależny od głównego przeznaczenia użytków zielonych. 

Podstawowym gatunkiem trawy, który znajduje się w mieszankach traw łąkowych, jest życica trwała. Jest to bardzo dobry komponent dedykowany do użytkowania pastwiskowego, jak i kośnego. Posiada wysoką odporność na udeptywanie, szybko rośnie i ma wysoką wartość pokarmową oraz smakowitość.

W skład mieszanek traw łąkowych mogą również wchodzić inne gatunki takie jak: wiechlina łąkowa, życica wielokwiatowa, kostrzewa łąkowa, życica mieszańcowa, kostrzewa czerwona, kostrzewa trzcinowa, tymotka łąkowa oraz kupkówka pospolita.

W celu zwiększenia wartości pokarmowej biomasy mieszanki traw łąkowych mogą zawierać nasiona roślin motylkowych drobnonasiennych: koniczyny łąkowe zwanej czerwoną oraz koniczyny szwedzkiej.

Wybór odpowiedniej mieszanki traw

Eksperci z firmy Osadkowski przygotowali linię MILK UP, która zawiera zróżnicowane mieszanki nasion traw łąkowych i pastewnych. Szeroka oferta pozwala na wybór odpowiedniego produktu dostosowanego do potrzeb, czyli kierunku i długości okresu wykorzystania użytku zielonego oraz stanowiska.

Nasiona traw oraz innych gatunków roślin wchodzących w skład produktów w linii MILK UP i przeznaczonych do zakładania użytków zielonych pochodzą od cenionych i znanych hodowcą producentów nasion — firm Barenbrug oraz Granum. Oferowane produkty gwarantują wysokie plony biomasy o bardzo dobrej wartości pokarmowej.

Dlaczego warto korzystać z gotowych mieszanek traw?

Mieszanki przygotowane przez wyspecjalizowane firmy hodowlane charakteryzują się najwyższej jakości procesem produkcyjnym, co przekłada się na wysoką energię i zdolnością kiełkowania. Utrzymanie tych parametrów na wysokim poziomie umożliwia uzyskanie szybkich i równomiernych wschodów.

Wybór gatunków i odmian przeznaczonych do produkcji mieszanek traw jest dobierany pod kątem szybkiego przyrostu biomasy, wysokiej zawartości suchej masy i smakowitości oraz odporności na stres abiotyczny i biotyczny.

Skład mieszanki traw pastewnych jest zróżnicowany i dostosowany do rekomendowanego użytkowania, stanowiska oraz często preferencji konkretnego gatunku zwierząt. Mieszanki traw pastewnych zawierają takie gatunki traw jak: życicę trwałą, życicę wielokwiatową, kostrzewę łąkową, kostrzewę trzcinową, kupkówkę pospolitą, mietlicę białawą oraz tymotkę łąkową.

Zanim posiejesz łąkę

Przygotowanie stanowiska oraz skuteczna eliminacja chwastów są kluczowe dla udanego siewu traw pastewnych. Termin siewu zależy od producenta, jednak zazwyczaj przypada na okres od marca do sierpnia. Już po założeniu użytku zielonego warto również zastosować środki ochrony roślin z grupy herbicydów, aby zwalczyć chwasty. Mogą one powodować wypadnie niektórych, pożądanych gatunków roślin oraz obniżać strawność i smakowitość paszy, a nawet zagrażać życiu i zdrowiu zwierząt.